+Четива
Места
Полезно

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА www.suggested.bg

1. ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ

1.1. Фондация “Усмихната България” е собственик на домейна www.suggested.bg;
1.2. Фондация “Усмихната България” е юридическо лице с нестопанска цел, учредено в обществена полза с БУЛСТАТ: 177125266, със седалище и адрес на управление: гр. София, жк. Младост 1 блок 12, ел. поща:  suggestedbg@gmail.com;
1.3. Фондация “Усмихната България” е вписана в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел под номер: 842/2016г.;
1.4. Терминологични бележки за нуждите на настоящите Общи условия:
• “ФУБ” – Фондация “Усмихната България”;
• “Посетител” или “Потребител” – физическo лицe, използващo сайта www.suggested.bg;
• “Информация” – описание, коментар, статии и/или различни форми на изразяване на информацията на www.suggested.bg, която се предоставя на Посетителя;
• “Общи условия” – правилата, които Посетителят на www.suggested.bg приема при използването му;
1.5. Уеб сайтът www.suggested.bg , информацията и услугите, предлагани чрез него, функционират при описаните по-долу правила. Използването на www.suggested.bg предполага безусловното приемане на всички изброени условия и правила. Aко Посетителят не е съгласен с едно или повече от правилата за използване на www.suggested.bg, той има право да се въздържа от използването му, в противен случай автоматично се приема, че приема всички условия.

 

2. СИГУРНОСТ

www.suggested.bg съдържа най-съвременните и утвърдени приложения и технологии за сигурност, които се отнасят до личната информация на Посетителя.

 

3. ДОСТЪП

3.1. ФУБ не гарантира постоянното функциониране на www.suggested.bg.
3.2. ФУБ си запазва правото да прекъсва достъпа до определен материал или целия сайт за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили в следствие на спирането вреди за Посетителя.
3.3. ФУБ си запазва правото да пренасочва Посетителя към други страници в интернет, които се контролират от ФУБ. В този случай за Посетителя ще важат Общите условия, посочени в тези страници.
3.4. ФУБ си запазва правото да пренасочва Посетителя към други страници в интернет, които са собственост и се контролират от трети лица. ФУБ няма контрол върху съдържанието на тези страници, поради което не носи никаква отговорност относно актуалността, верността, прецизността на информацията, която се съдържа в тези сайтове.

 

4. ОТГОВОРНОСТ

ФУБ се задължава добросъвестно и навременно, според своя план и график за публикуване, да предоставя обща информация за Посетителя, която има за цел да информира. ФУБ не се ангажира с изчерпателност и всеобхватност на представената на www.suggested.bg информация.

 

5. „БИСКВИТКИ”/Cookies

www.suggested.bg използва “бисквитки” (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от интернет страницата чрез интернет сървъра на компютъра или мобилното устройство на потребителя, които се отнасят до събирането на статистически данни по отношение на посещенията на сайта и не са свързани с личните данни на Посетителя. Потребителят има възможност да изключи приемането на “бисквитки” чрез своя уеб-браузър – в такъв случай не гарантираме правилното функциониране на някои от предоставяните услуги. www.suggested.bg не предоставя събраната статистическа информация на трети лица. Използвайки www.suggested.bg, вие се съгласявате с употребата на бисквитки.

 

6. ИНФОРМИРАНЕ НА ПОСЕТИТЕЛЯ

Посочената на www.suggested.bg  информация е авторска и се подготвя от екипа ФУБ на база проучване и изследване. Актуалността й се следи от екипа на ФУБ, но са възможни пропуски по отношение на частични или дори цялостни промени в посочените обекти. В случай на забелязани несъответствия между посочената в сайта информация и даденият обект, Посетителят има възможност да се обърне към екипа на ФУБ и да посочи несъотвествието чрез контактната форма на сайта. ФУБ си запазва правото да провери подадения сигнал и, в случай на необходимост, да актуализира информацията.

 

7. УСЛОВИЯ ЗА ПРОМЕНИ

ФУБ запазва правото си да променя или подновява правилата и условията на уеб сайта, като поема задължението да уведомява Посетителя за това чрез настоящите условия. За актуални се приемат Общите условия, публикувани на www.suggested.bg.

 

8. АВТОРСКИ ПРАВА ВЪРХУ ИНФОРМАЦИЯТА НА www.suggested.bg

Цялата информация, включително, но не само, т.нар. “Информация” на www.suggested.bg е интелектуална собственост на Фондация “Усмихната България” . Използването й, без позволението на ФУБ, е строго забранено и е нарушение на авторски и сродните му права.

 

9. ОБРАТНА ВРЪЗКА

9.1. ФУБ, като социално отговорна организация, цени обратната връзка на Посетителя.
9.2. ФУБ гарантира, че изпращането на съобщения до Посетителя става само след изрична заявка от страна на Посетителя през специалната форма за контакт. Като регистрира своя e-mail адрес в специалната форма за контакт, Посетителят се съгласява да получава известия за новите Права, публикувани на www.suggested.bg.
9.3. Посетителятт има право във всеки един момент да откаже получаването на съобщенията по т. 9.2.
9.4. ФУБ си запазва правото да влиза във връзка с Посетителя за целите на допитвания/анкети, свързани с качеството на предоставяната информация.
9.5. Посочените в настоящата точка допитвания/анкети могат да се извършват, както чрез виртуалната среда и по-конкретно някои от дигиталните/онлайн канали на ФУБ във връзка с www.suggested.bg, така и по различни физически начини, включително, но не само, брошури, бюлетини, картички, въпросници, социологически проучвания и т.н.
9.6. Целта на допитванията/анкетите е подобряването на предоставяните материали на www.suggested.bg и нивото на проекта.
9.7. При поискване от страна на конкретен Посетител, посочените допитвания/анкети, към него, ще бъдат прекратени от страна на ФУБ.

 

10. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ НА ТРЕТИ СТРАНИ

ФУБ не разкрива, продава, обменя или по какъвто и да било друг начин предоставя на трети страни информацията, която www.suggested.bg събира през посещенията на Посетителя. Изключенията от това задължение са допустими само ако приложимото право го налага и/или за защита на www.suggested.bg и Посетителя от престъпни/неправомерни действия, които могат да застрашат сигурността на горепосочените, но винаги при спазване на действащото законодателство.

 

11. ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

С използването на www.suggested.bg и информацията в него, Посетителят изразява безусловното си съгласие с настоящите Общи условия срещу което получава правото да използва безплатно www.suggested.bg за лични и нетърговски цели.

 
 

За нас

Ние сме млади, ентусиазирани и позитивни хора, търсещи слънчевата пролука в сивото ни ежедневие. Членовете на нашият екип са всички хора помогнали в изграждането на нашата платформа със своите предложения, идеи и препоръки. Това може да си и ти - позитивен, креативен, усмихнат е достатъчно да си част от Suggested Общността!

 

© Suggested - 2019

Този сайт използва бисквитки - общите ни условия

Харесва ти идеята?

Подкрепи ни!

#suggested.bg
#suggested.bg

За идеята

Инициативата на Suggested.bg е да обединим най-доброто от сферите на услугите, образованието и спорта на едно място и Вие се намирате на точно това място. Тук сме подбрали места изпълнени с качество и приятно отношение. Нашата цел е да ви улесним максимално, като само с няколко клика да намерите търсеното.